VILKÅR OG BETINGELSER FOR EL-BILERNE.DK

Regler for Annoncekøbet

Annoncekøb anses som købt og gennemført, når betaling er fuldført.

Annoncer er engangskøb og gælder fra den dag de oprettes i anførte antal dage, medmindre den af brugeren slettes før tid.

Bruges annonce pladsen ikke det fulde antal dage, gives der ikke penge retur.

Antallet af annoncepladser i den enkelte plan har alle de samme antal dage til rådighed som er anført i shoppen, uanset om man bruger en eller flere af annonce pladserne. Der gives ikke penge retur for ikke brugte annoncepladser eller billede pladser.

Annonceres der med andet end elbiler, slettes annoncen uden varsel. Evt. penge for en købt annonce gives ikke retur.

Transaktion via Paypal & Stripe

Transaktion for annonce købet sker gennem Paypal eller Stripe og der skal ved uregelmæssigheder ifht. drift eller transaktions-komplikationer, rettes henvendelse til Paypal eller Stripe. El-bilerne.dk bruger Paypal & Stripe som betalingsplatform og har intet med dennes drift eller mangler at gøre og kan ikke drages til ansvar for mislykkedes eller forkerte transaktioner.

 

Regler for brug af elbilerne.dk

På www.el-bilerne.dk er det muligt for privatpersoner at indrykke en gratis el-bil salgsannonce. Det er også muligt, mod betaling, at købe en annonce for at få længere annonceringstid samt større antal billeder lagt op. (se prisoversigt)

For erhversannoncering findes der ligeledes annonceringsmuligheder mod betaling. (se prisoversigt)

 

Fælles for annoncer der lægges op på elbilerne.dk, gælder:
At indhold(et) af tekst og billeder er på brugerens eget ansvar. Dvs. tekst indholdets ordlyd/oplysninger og billedernes indhold af evt. private oplysninger (nummerplade). Disse har brugeren selv ansvar for at dække eller begrænse.
Billeder eller tekst beskyttes eller gemmes ikke af el-bilerne.dk og kan af brugeren slettes via bruger adgangen.

 

Brugeradgangen og annonceoplysninger på elbilerne.dk

Oplysninger som er væsentlige for annoncen og dermed nødvendige for at kunne skabe kontakt mellem køber/sælger, vil i annoncen være synlig for alle.
Navn, email og evt. telefonnummer vil være synlige.
Annoncer vil ikke blive offentlige, hvis annoncen vurderes som spam eller med urigtige oplysninger.

 

Vilkår
El-bilerne.dk har kun til formål at skabe kontakt mellem sælger og køber og har intet økonomisk mellemværende imellem disse.

El-bilerne.dk har intet ansvar, eller juridsk ansvar eller indblanding af nogen art ifht. handel mellem en sælger og køber. Ligeledes kan el-bilerne.dk ikke indrages eller drages til ansvar, i en handel eller tvist mellem køber og sælger.

Køber og sælger handler på eget ansvar ifht. til bilhandel og adfærd imellem sig, samt ifht. dansk lovgivning omkring handel med bil og hvad dette indebærer. B.la. omregistrering af bil, nummerplader slutseddel, forsikringer og evt. skat og afgifter m.m.

El-bilerne.dk anbefaler som minimum at bruge en slutseddel til alle bilhandler. F.eks. FDM’s slutseddel, som kan hentes på deres hjemmeside.

 

Andre regler og vilkår for denne side.
Der kan skrives og debatteres i bloggen på el-bilerne.dk. Her opfordres til god debatstil, respekt og faglig videndeling.
Debat indlæg med personlige angreb eller oplysninger om bilhandel imellem brugere, vil blive slettet og brugere vil blive slettet / bortvist, uden varsel.

Foreløbige gældende regler og vilkår…

www.el-bilerne.dk – www.elbilerne.dk

Køb & Sælg din el-bil privat og tjen dine egen udbetaling. El-bilerne.dk skaber kontakten mellem private el-bilejere og formidler annonceplatfomen som gør det nemt at købe og sælge.
elbilerne.dk © 2024